Mendibile Jauregia Leioan dago, eta haren jatorria ezezaguna da, ez dakite noiz eraiki zuten zehazki, ezta nor izan ziren haren lehen jabeak . Baina eraikina ondo behatuz gero, XVII. mendearen amaieran inguruan datatu dezakegu.

XX. mendearen erdialdera arte, badirudi Mendibilek ez duela aldaketa handirik izan. Orduan erabat berritu zen barrua Bizkaiko Txakolinaren egoitza hartzeko.Zaharberritzeak udalerriaren iragan historikoaren zati garrantzitsu bat berreskuratzea ekarri du, eta, horregatik, eraikinaren alderdi eta elementu tipologikoak, eraikuntzakoak edo artistikoak babestu dira.

El Palacio Mendibile se encuentra en Leioa y su origen es toda una incógnita ya que no se conoce una fecha exacta de su construcción, ni quienes fueron sus primeros propietarios. Pero observando bien el edificio, podemos fecharlo entorno a finales del XVII.

Hasta mediados del siglo XX Mendibile parece no haber conocido grandes alteraciones. Fue entonces cuando se renovó su interior completamente. Para albergar la sede del Txakoli de Bizkaia.Su rehabilitación ha supuesto recuperar una parte importante del pasado histórico del municipio, y por ello se ha preservado los aspectos y elementos, ya sean tipológicos, constructivos o artísticos, definitorios del edificio.

más información en:https://www.uribe.eu/inicio